Przyjęcie do koła

Zarząd Koła uchwałą z dnia 21 lipca 2022 postanowił przyjąć w poczet członków Koła kol. Adriana Kwieciarz. Nowemu członkowi życzymy sukcesów na niwie łowieckiej.

Andrzej Byczyk

Related Post

Leave A Comment

Name

Website

Comment