Informacja Zarządu Koła

Naczelna Rada Łowiecka określiła składkę członkowską na rzecz Zrzeszenia na 2021, która wraz z ubezpieczeniami NNW i OC wynoszą;

– normalna – 360 + 43 = 403 zł

– ulgowa – 223 + 43 = 223 zł

– ulgowa – 133 + 43 = 133 zł

Uprawnienia do składek ulgowych posiadają seniorzy,którzy do końca 2020 ukończyli lub ukończą 70 lat lub 80 lat oraz młodzież ucząca się (nie pracująca zawodowo),która w samym przedziale czasu nie przekroczy granicy wieku 25 lat.

SKŁADEK DOKONYWAĆ NA KONTO KOŁA do 30 Listopada 2020 r.

TERMIN OSTATECZNY.

Przypomina się o zaległościach w stosunku do Koła,które należy uregulować niezwłocznie szczegółowych informacji udzieli skarbnik.

S K A R B N I K

Andrzej Byczyk

Related Post

Leave A Comment

Name

Website

Comment