FAZA KSIĘŻYCA
Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)
Księżyc jest obecnie w znaku Ryb
Księżyc ma 17 dni
GAlERIA ZDJĘĆ
OBWÓD ŁOWIECKI

OBWÓD ŁOWIECKI 

ROGACZ STARGARD

Sprawdź mapę naszego
obwodu łowieckiego.

Zobacz więcej

Stanica Koła - Kurhany

W dniu 30 kwietnia 1995 roku Walne Zgromadzenia Członków Koła podjęlo uchwałę o wydzierżawieniu z Nadleśnictwa Dobrzany zabudowań na tzw. „Kurhanach”. Uchwała ta została zrealizowana jeszcze w tym samym roku. We własnym zakresie przystąpiono do remontu zabudowań. Nasi Koledzy murowali, tynkowali, tapetowali, zakładali posadzki, układali płytki w łazienkach, a także zakładali instalacje prądu i wody.

Po dokonanym remoncie nasi Koledzy przekazali wyposażenie w postaci mebli. W ten sposób budynki zaczęły służyć zarówno naszym myśliwym, jaki i myśliwym dewizowym przyjeżdżającym polować w naszym obwodzie. Już w maju 1996 roku z „Kurhan” skorzystali pierwsi „dewizowcy”.

12 grudnia 1998 roku po zakończonym polowaniu dewizowym jeden z dwóch budynków mieszkalnych spłonął. Pozostał jeden budynek, który służy naszym myśliwym do dziś.

Do dziś budynek jest dzierżawiony przez Koło i służy jako nocleg podczas polowań indywidualnych, jak również w czasie obsługi polowań dewizowych. Na terenie obiektu znajdują się magazyny, które okresowo służą do składowania karmy. Dzięki przyległemu terenowi, miejsce to niejednokrotnie służyło nam jako miejsce biesiady hubertowskiej lub miejsce zakończenia polowania zbiorowego.

Malownicze położenie obiektu przy jeziorze powoduje, że chce się do tego miejsca wracać.

Wyrazy podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w udostępnienie stanicy myśliwskiej „Kurhany”.

„Darz Bór!”

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij