FAZA KSIĘŻYCA
Księżyca Przybywa (sierp)
Księżyca Przybywa (sierp)
Księżyc jest obecnie w znaku Koziorożca
Księżyc ma 2 dni
GAlERIA ZDJĘĆ
OBWÓD ŁOWIECKI

OBWÓD ŁOWIECKI 

ROGACZ STARGARD

Sprawdź mapę naszego
obwodu łowieckiego.

Zobacz więcej

Nowe zasady wykonywania odstrzału sanitarnego w sezonie 2020/2021 (dziki)

« powrót
08
maj
2020

Kto nie zdał odstrzałów za sezon 2019/2020 proszę rozliczyć się niezwłocznie oraz z poprzednich znaczników.

1.Wykonanie odstrzału sanitarnego powierza się wyznaczonym myśliwym.

2.Odstrzał sanitarny nie jest wliczany do rocznego planu łowieckiego.

3.Myśliwy po wykonaniu odstrzału sanitarnego zobowiązany jest;

W punkcie skupu -założyć opaskę skupu na lewym biegu -założyć opaskę Państwowej Inspekcji Wet. na prawym biegu /każdemu dzikowi/

-wykonać fotografię z widoczną płcią

-wypełnić dokument pozyskania dzika w odstrzale sanitarnym

-w ciągu doby powiadomić łowczego SMS,mailem lub telefonicznie o pozyskanym dziku podając === płeć,wagę,datę pozyskania oraz miejsce pozysk./powiat Starg.-d lub Choszczno

-przypominam przed transportem dokonać wpisu w ''odstrzale''

-komplet dokumentów /foto.,+ dok.pozysk,dzika w odstrz.,sanit./ w koszulce jednorazowej włożyć do skrzynki pocztowej w Kępnie

- dzika pobranego na użytek własny każdorazowo uzgadniać z łowczym a do dokumentów dołączyć zaświadczenie badań na włośnia.

Powyższe zasady obowiązują na terenie rejonów w administracji powiatu Stargard. Powiat Stargard - obowiązuje opaska koloru ZIELONEGO oznaczona IW PIW Stargard z numerem ewidencyjnym.

ZASADY DL A POWIATU C H O S Z C Z N O

-identycznie jak wyżej z wyjątkiem opaski koloru Ż Ó Ł T E G O oznaczonej - PIW Choszczno z kolejnym numerem ewidencyjnym. Opaski są ewidencjonowane nie wolno je zabierać z punktu skupu w przeciwnym razie każdorazowo będziecie pobierać u mnie a to utrudni polowanie.

ZASADY WYKONYWANIA ODSTRZAŁU DZIKÓW W RAMACH -ROCZNEGO PLANU GOSPODARCZEGO - SEZON 2020/2021

jak dotychczas z wyjątkiem - dziki płci żeńskiej od 30 kg wzwyż obowiązuje zasada jak odstrzał sanitarny /łącznie z powiadomieniem/ Po raz kolejny P R Z Y P O M I N A M Punkt S K U P U nie odpowiada- za jak wyżej- tylko myśliwy nie spełnienie cytowanych warunków wiązać się będzie z zastosowaniem przepisów statutowych./ nie powoływać się na punkt skupu/ Ze względu na koronawirusa oraz trudną sytuację zdrowotną mojej żony proszę o zachowanie zasad sanit-epid określonych przez odpowiednie organy państwa. Wszystkie sprawy nie jasne lub wynikające z potrzeby załatwienia konsultować się ze mną wcześniej po godz.16.00 Przypominam o konieczności stosowania przepisów bioasekuracji o czym wcześniej informowałem.

Łowczy

 

 

Strona używa cookies Dowiedź się więcej Zamknij